Mobipoint is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mobipoint.nl
Vlasakker 6
3417 CV Montfoort
06 25067644

Binnen Mobipoint zijn zowel de beleidsmakers als de administratieve medewerkers op de hoogte van de geldende privacyregels.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor Mobipoint is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer (bij girale betaling)

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het inplannen/afhandelen van de opdrachten.
– Het afhandelen van uw betaling.
– De mogelijkheid om contact met u op te kunnen nemen.
– Om onze diensten compleet uit te kunnen voeren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Naast bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen, bij een boeking van een taxi, echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Mobipoint neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mobipoint) tussen zit. Mobipoint maakt geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mobipoint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 2 jaar > Noodzakelijk in geval van herhalingsopdrachten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Mobipoint verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mobipoint gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobipoint en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar viptaxi@mobipoint.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mobipoint wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mobipoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via viptaxi@mobipoint.nl. Mobipoint heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Beveiligde omgeving. Uw gegevens worden bij Mobipoint in een interne, beveiligde omgeving bewaard/opgeslagen.